Web Content Display

Acetylen

Acetylen er en farveløs og brandbar gas, der i helt rent tilstand er lugtfri.Acetylen fremstilles ved hjælp af kalciumkarbid eller fra kemiske processer.

Acetylen har en meget bred anvendelsesområde. Acetylen er den ideelle brændgas til alle autogenprocesser. På grund af acetylens særlige kemiske og fysiske natur opnår den, i forhold til andre brændgasser, højeste flammetemperatur og forbrændingshastighed samt maksimal varmeafgivelse - forhold, som er afgørende ved valget af brændgas.

Acetylen bruges til augogene processer som:

Flammeskæring af stål, flammeretning af stål, augogensvejsning, hård- og blødlodning, flammehærdning af stål, flammerensning af beton- og stenoverflader og brændgas til analyseudstyr og på laboratorier til bestemmelse af tungnmetaller.