Web Content Display

Argon

Argon fremstilles ved udvinding af atmosfærisk luft og er en farveløs ugiftig og lugtfri ædelgas, som er tungere end luft. Den er ikke brændbar, men fortrænger ilt i luften, hvilket er livsfarligt. Det vil sige,at der er kvælningsfare, hvor der er risiko for, at argon fortrænger luftens ilt. Den vigtigste kemisk egenskab af argon er dens inerti. Denne egenskab gør argon ideel som beskyttelsesgas, selv ved meget høje temperaturer, såsom almindeligt forekommende i metalforarbejdning og under lysbuesvejsning.