Web Content Display

Nitrogen

Nitrogen koncentrationen i luften vi indånder ca. 78 volumen%. Ved stuetemperatur, er nitrogen farveløs, lugtfri og uden smag. Det er ikke giftigt. Til anvendelser ved lave temperaturer, det er kemisk inert, det vil sige meget lidt reaktive. Nitrogen er ikke-brændbar og kan forhindre forbrændingsprocesser. Desuden ved høj koncentration, kan det have en kvælende virkning da det fortrænger ilt i luften. Ved atmosfærisk tryk, nitrogenet fortætter ved en temperatur på -196 ° C.

På grund af egenskaberne af kvælstof, skal særlige sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af denne gas observeres (retningslinjer offentliggjort af sammenslutninger af industrielle gasser, såsom IGV, EIGA, CGA).

I industrien og inden for forskning, ansøgninger om kvælstof er talrige. De fleste af disse anvendelser anvender nitrogen i flydende form (som kølemiddel) eller gasformigt (som inert gas). Når anvendt, er det uændrede nitrogen frigives til atmosfæren.