Web Content Display

Carbondioxide

Carbondioxide (CO2) er en farveløs, ikke brændbar gas, den er lugtfri med en let stikkende sur smag, men den fortrænger luftens ilt.

De særlige karakteristika for carbondioxid, såsom dens høje vandopløselighed, gør CO 2 en ideel  i mange områder af vores dagligdag samt i miljøteknologi. I fødevareindustrien giver CO2 en funklende friskhed til dine drikkevarer. CO2 anvendes ved neutralisering i behandling af drikkevand og spildevand.
Carbondioxid fremstilles enten fra naturlige kilder eller fra industrielle spildgasser. Produktionen af ​​hydrogen i raffinaderier, produktion af ammoniak og syntesegas og produktionen af ​​ethylenoxid og biobrændsel generere nyttige mængder af kuldioxid. 

Naturlige kilder til CO2 er koncentreret i de vulkanske områder, hvor CO2  flugter med overfladen, eller er udvundet fra jorden ved hjælp af boring.